top of page

MID

SEASON

SALE

SAVE UP TO

50%

SHOP NOW

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

POŁĄCZNE Z GRĄ RATOWNICZĄ

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Program szkolenia obejmuje 6 godzin zegarowych pierwszego dnia oraz czterogodzinną grę ratowniczą drugiego dnia.

 

 

Cena szkolenia wynosi:

1 wariant - 2000 złotych brutto od grupy (z wypadkiem komunikacyjnym)

2 wariant - 1500 złotych brutto od grupy ( bez wypadku komunikacyjnego)

 

Pierwszy dzień szkolenia (wykłady i warsztaty)

                              

Program szkolenia:

- motywacja do czynności ratowniczych,

- ogólne wiadomości o budowie i czynnościach organizmu człowieka,

- zaburzenia w oddychaniu,

- resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO),

- zasady działania i użycie automatycznego defibrylatora (AED),

- zasady udzielania pomocy przy krwotokach zewnętrznych,

- zasady udzielania pierwszej pomocy z ranami,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przy ataku padaczki,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przy zawale serca,

- złamania,

- następstwa działania ciepła i zimna na organizm,

- zatrucia,

- wstrząs,

- torba pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- organizacja miejsca wypadku,

- praktyczne ćwiczenia na fantomie

Drugi dzień szkolenia:

Czterogodzinna gra ratownicza na której uczestnicy szkolenia będą mogli praktycznie wykorzystać umiejętności jakie zdobyli podczas dnia poprzedniego. Przygotowany scenariusz gry pozwoli uczestnikom zetknąć się z rzeczywistymi wypadkami jakie mogą ich spotkać w życiu. Sztuczna krew, sztuczne rany, pozoranci sprawią, że każdy przypadek na długo pozostanie w ich pamięci. A omówienie wszystkich zdarzeń po zakończeniu sprawi, że udzielnie pierwszej pomocy już nie będzie takie trudne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, breloczek z rękawiczkami jednorazowymi i maseczką do wentylacji oraz notatnik z materiałami ze szkolenia.

Materiały szkoleniowe:

- fantom dziecka, dorosłego, niemowlaka,

- defibrylator szkoleniowy,

- pokaz multimedialny, filmy,

- środki opatrunkowe

- środki do pozoracji (sztuczne rany, sztuczna krew)

- wrak samochodu (opcjonalnie)

bottom of page