top of page

MID

SEASON

SALE

SAVE UP TO

50%

SHOP NOW

SZKOLENIE Z PODSTAWOWYCH

ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH 

I AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA

ZEWNĘTRZNEGO

Program kursu obejmuje 4 godziny zegarowe.

Cena szkolenia wynosi 350 złotych od grupy.

 

                                                                                                    Program szkolenia obejmuje:

- ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku

- kontrola czynności życiowych - ocena stanu poszkodowanego,

- wezwanie pomocy, udzielenie dalszej pomocy,

- zaburzenia w oddychaniu,

- resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO),

- zasady działania automatycznego defibrylatora,

- pierwsza pomoc przy użyciu automatycznego defibrylatora,

- psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy,

- praktyczne ćwiczenia na fantomie.

Materiały szkoleniowe:

- fantom dorosłego człowieka,

- automatyczny defibrylator,

- pokaz multimedialny.

bottom of page